Suncokret

Suncokret potiče iz Amerike (Meksiko, Peru). Najprije je uzgajan kao ukrasna biljka, sjeme je korišteno za ishranu ptica, a ljudi su jeli jezgro iz sjemena. 1840. godine je prvi put dobijeno ulje iz suncokreta. Sjeme sadrži oko 50% ulja, 20% bjelančevina i ugljenih hidrata. Od suncokretovog ulja proizvode se margarin, majonez, stearin (služi u proizvodnji svijeća, plastike, sapuna, kozmetike i za omekšivanje gume), farmaceutski proizvodi, boje, lakovi i dr. Glave suncokreta imaju puno hranjivih materija, pa se mogu koristiti za ishranu domaćih životinja. Može se uzgajati kao uljani ili proteinski i kao glavni i postrni usjev.