Rukola

Gajenje rukole je veoma lako i brzo pristiže za berbu, za oko 40 dana od setve. To je kultura koja nema ozbiljnijih problema sa bolestima i štetočinama. Sjetva rukole može da počne rano u proljeće, obično u martu i može sukcesivno, svakih nedelju dana da se sije do oktobra mjeseca, tako da listovi mogu da se beru i u toku zime. Samo u slučajevima izuzetno jake zime treba biljke malo zaštititi. Bere se kada se dobro formira rozeta listova, pri čemu mogu da se beru listovi rozete ili da se čupaju cijele biljke. Rukola daje specifičan ukus supama i čorbama, rižotu, pastama i prelivima na bazi paradajza.