Paprika

Istra F1
(babura)

Veoma prinosna rana babura prepoznatljive boje i ukusa. Težina ploda je 160-180 grama. Dimenzije ploda 8x10 cm. Rani hibrid krupnih plodova čiji su mesnati plodovi (debljine 4,5mm) dobrog ukusa i arome. Biljka formira jako čvrstu i visoku stabljiku koja dostiže visinu i do 2 m. Prosječan prihod je oko 5kg po biljci.

Vedrana F1
(babura)

Standardni rani hibrid, teških, krupnih plodova, debelog perikarpa (mesa). Plodovi su uniformni, kvadratni, sa slabo izraženom mliječno zelenkastom nijansom. Biljke su poluotvorenog habitusa, vrlo snažne i zameću obilje plodova. Izuzetno je prinosna, adaptibilna i otporna babura. Preporučuje se za najprofesionalnije uslove gajenja i proizvodnju za hipermarkete i za izvoz. Tokom čitave godine, sve do kasne jeseni, daje plodove visokog kvaliteta i sa visokim učešćem robe ekstra klase namijenjene izvozu.

Kameleon F1
(žuta šilja)

Kameleon F1 je vrlo rani hibrid slatke paprike izduženog oblika, visokog kvaliteta, koji se već izdvojio kao vodeći hibrid ovog tipa kod nas. Biljke su snažne, bujne, sa jakim bočnim granama, odlične tolerancije na stres. Krupnoća plodova je oko 120 grmaa, dužina 15 cm sa prosječnom širinom oko 7 cm. Produkcija plodova je izrazito visoka, a u fiziološkoj zrelosti prelazi u crvenu boju.

Ringo F1
(svijetlo zelena šilja)

Ringo F1 je paprika u tipu roge, namenjena proizvodnji u plastenicima, staklenicima i na otvorenom polju. Ringo se odlikuje ranim dospijećem, bujnošću, snagom, otpornošću i visokim potencijalom. Plodovi su krupni, teški, vrlo kvalitetni i ukusni. Boja plodova u tehnološkoj zrelosti je žuto-zelena, a u fiziološkoj crvena. Plodovi se odlikuju glatkoćom i mogućnošću dužeg čuvanja. Koristi se u svježem stanju, za pečenje, kiseljenje, turšiju i industrijsku upotrebu.

Edita F1

Standardni hibrid zelenkaste šilje sa srednje debelim mesom. Bijlke su snažne, otvorenog habitusa. Plodovi su sa 2, rjeđe sa 3 režnja, širine u osnovi peteljke 4-5 cm, dugi 15 do 16 cm, prosječne mase 130 g. Zahtijeva plodna zemljišta i obilnu mineralnu ishranu, naročito azotom. Dobre rezultate zbog otpornosti na bakterioze daje i u gajenju na otvorenom polju.

Kaptur F1
(crvena šilja)

Kaptur F1 je paprika u tipu kapije, krupnih plodova visokog kvaliteta, koji imaju dvije do tri komore. U našim proizvodnim uslovima sa primjenom kvalitetne tehnologije bez problema dostiže težinu od preko 200 grama. Tokom sazrijevanja prelazi iz tamno zelene u atraktivnu tamno crvenu boju. Plodovi imaju visok sadržaj suve materije i pristižu za berbu ranije od sorti u ovom tipu. Posjeduje visoku toleranciju na stres i pokazala je odlično zametanje u uslovima nižih temperatura. Zahvaljujući visokom sadržaju suve materije i vrlo debelom mesu, može da se čuva duže od standardnih sorti.

Mišina F1
(crvena šilja)

Mišina je standardni srednje-rani hibrid slatke paprike u tipu kapije, izuzetno krupnih plodova. U našim krajevima je rasprostranjen naziv "ajvaruša" za paprike ovog tipa. Plodovi su tamno zelene boje u tehnološkoj zrelosti i jarko crvene boje u punoj fiziološkoj zrelosti. Plodovi su prosječne težine od 250 - 330 grama i debljine mesa od 5-8 mm. Mišina F1 se odlikuje atraktivnim, krupnim plodovima izuzetnog kvaliteta. Namijenjena je za svježu potrošnju i za različite vidove termičke prerade i konzerviranja. Visoka postojanost pri termičkoj obradi je posljedica prije svega visokog procenta (>7,5%) suve materije. Podjednako uspješno se gaji i u zaštićenom i na otvorenom prostoru.

Somborka

Biljka pripada grupi polubabura, poludeterminantnog rasta, snažna, kompaktna, stablo se grana. Plod je u vidu polubabure, blago je ljut, težine 60-90 grama, svijetlo žute boje u tehnološkoj zrelosti i intenzivno crvene boje u biološkoj zrelosti. Sazrijevanje: srednje rana sorta. Koristi se za raznovrsne načine prerade, prinos je oko 40 t/ha u uslovima pune agrotehnike, tolerantna je prema najčešćim prouzrokovačima bolesti paprike.

Blancina F1

Ovaj vrlo rani hibrid babure ima snažan porast, a biljke su kompaktne sa kratkim internodijama. Ima dobro obrastanje i dobru pokrovnost. Biljke su uspravne i otvorene, kao i kod Vedrane. Ima malo sitnije, ali neobično teške, izuzetno lijepe, skoro kvadratne plodove sa 4 režnja, sa mliječno belom bojom pokožice. Zbog debelog perikarpa, plodovi su jako glatki i atraktivni, a uniformnost oblika i veličine zadržavaju tokom čitavog ciklusa berbe. U fiziološkoj zrelosti ima crvenu boju. Prinos je visok, zahvaljujući velikoj masi plodova. Prvi plodovi u “rašljama” nisu zgužvani već su obično izbačeni ka spoljnim granama. Biljke zadržavaju snažan porast tokom najtoplijih mjeseci poput Vedrane, što omogućuje visoku produktivnost. Zahtijeva nešto manje đubrenje (EC vrijednost) od Vedrane.

Bijelo uvo

Bijelo uvo je sorta sa krupnim i mesnatim plodovima koji su blijedo zelene boje, mase 200-300 grama i laki za ljuštenje. Biljka je visoka, bujna, otporna i produktivna. Uspješno se gaji na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru. Može da se koristi za svježu potrošnju a u tehnološkoj zrelosti crveni plodovi se koriste za industriju. Bijelo uvo vrlo je otporna na vršnu trulež ploda, plamenjaču i sunčeve ožegotine. Najpouzdanija za njivsku proizvodnju! Bijelo uvo je paprika odlična za pravljenje ajvara i marinata.

Bingo F1
(ljuta)

Novi vrlo rani hibrid ljutih paprika. Plodovi su blijedo žute boje, vrlo ljuti, prosječne dužine 22-25 cm. Namijenjen je za cjelogodišnju proizvodnju u objektima sa ili bez grijanja, vođenjem biljke uz oslonac. Srednje bujna biljka sa jakim korjenovim sistemom daje praktično neograničen broj plodova.

Feferoni žuti

Nedeterminantan tip paprike koja se preporučuje za njivsku proizvodnju. Plodovi su sitni, dugi, šiljasti, erektofilnog položaja. Plodovi su ljutog ukusa, 9-10 g težine i boje od tamno zelene do žute. Pogodna je za nizanje i sušenje kao začin jelima.